Co

Wpisz fragment nazwy, słowo/-a odnoszące się do prowadzonych działań lub ich odbiorców (przynajmniej trzy znaki):

 edukacja
po wpisaniu 'edukacja' wyszukane zostaną profile, w których występuje słowo 'edukacja'; wyszukiwarka uwzględnia odmianę - możesz również wpisać 'edukacji'

Frazy mają wyższy priorytet niż pojedyńcze słowa. Dlatego, po wpisaniu 'edukacja dzieci', jako pierwsze (bardziej trafne) pokazane zostaną profile, w których występują obydwa te słowa w bezpośrednim sąsiedztwie. W dalszej kolejności - profile, w których występuje słowo 'edukacja' oraz słowo 'dzieci', ale nie w bezpośrednim sąsiedztwie.

Gdzie

Wpisz przynajmniej trzy znaki a wyszukiwarka podpowie Ci pasujące jednostki podziału terytorialnego kraju - miejscowości, gminy, powiaty, województwa. Kliknij na wybraną:

Starachowice
wyszukane zostaną profile podmiotów ze Starachowic


Możesz wybrać dowolny zestaw lokalizacji:

Starachowice + mazowieckie
wyszukane zostaną profile podmiotów ze Starachowic a także z woj. mazowieckiego


Aby usunąć wybraną lokalizację kliknij na x po jej lewej stronie:

Starachowice, -mazowieckie

Obszary działań

Wstaw kursor w to pole, a wyszukiwarka podpowie Ci listę dostępnych obszarów działań.

Wybierz obszar ogólny (pisany WIELKIMI LITERAMI):

ROZWÓJ LOKALNY
wyszukane zostaną podmioty prowadzące działania w obszarze 'ROZWÓJ LOKALNY' oraz w dowolnym podległym obszarze szczegółowym: 'animowanie działań wspólnot lokalnych', 'lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości', 'promocja regionu', 'miasto, ruchy miejskie', 'działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych', 'działalność na rzecz języka regionalnego'


lub szczegółowy (pisany małymi literami):

lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
wyszukane zostaną podmioty prowadzące działania w obszarze 'lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości'

Możesz wybrać dowolny zestaw obszarów działań:

lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości + OCHRONA ZDROWIA
wyszukane zostaną podmioty prowadzące działania we wszystkich wskazanych obszarach: szczegółowym 'lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości' oraz w obszarze głównym 'OCHRONA ZDROWIA' i wszystkich obszarach szczegółowych dla tego obszaru głównego, tj.: 'promocja zdrowia, edukacja zdrowotna', 'profilaktyka uzależnień', 'krwiodawstwo', 'rehabilitacja, terapia', 'usługi medyczne'

Aby usunąć wybrany obszar działań kliknij na x po jego lewej stronie:

lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, -OCHRONA ZDROWIA

Odbiorcy działań

Wstaw kursor w to pole, a wyszukiwarka podpowie Ci listę dostępnych odbiorców działań.

Wybierz grupę odbiorców działań:

Rodzina
wyszukane zostaną podmioty prowadzące działania na rzecz rodziny

Możesz wybrać dowolny zestaw odbiorców działań:

Rodzina + Dzieci, młodzież
wyszukane zostaną podmioty prowadzące działania na rzecz wszystkich wskazanych odbiorców: na rzecz rodziny oraz na rzecz dzieci, młodzieży

Aby usunąć wybraną grupę odbiorców działań kliknij na x po jej lewej stronie:

Rodzina, -dzieci, młodzież

Pokaż tylko

W wybranych bazach tematycznych i regionalnych wyniki wyszukiwania można dodatkowo zawęzić tylko do podmiotów o określonej formie prawnej:

Fundacje
w wynikach wyszukiwania pokazane zostaną tylko fundacje

Możesz wybrać dowolny zestaw form prawnych:

Fundacje, Stowarzyszenia
w wynikach wyszukiwania pokazane zostaną zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia

Zbuduj wyszukiwarkę

Wyszukiwarka budowana umożliwia wybór pól, w których ma odbywać się wyszukiwanie, określenie warunków wyszukiwania oraz wartości, z którymi porównywane będą zawartości pól.

Wybierz pole, określ warunek oraz wartość, z którą porównywana będzie zawartość wybranego pola:

Forma prawna organizacji = Stowarzyszenie
wyszukane zostaną podmioty o formie prawnej 'stowarzyszenie'

Jeśli chcesz dodać do zapytania kolejny wiersz, kliknij w

W nowym wierszu wybierz pole, warunek oraz wartość, a następnie wybierz typ operatora (I, LUB) łączący kolejne wiersze zapytania:

Forma prawna organizacji = Stowarzyszenie i Liczba członków/członkiń > 30
wyszukane zostaną podmioty o formie prawnej 'stowarzyszenie' z liczbą członków/członkiń powyżej 30 osób (o ile umieściły w bazie taką informację)

Aby usunąć z zapytania zdefiniowany już wiersz, kliknik w

Uwaga!

Jeśli w jednym zapytaniu używasz jednocześnie operatorów I oraz LUB pamiętaj, że najpierw łączone są wiersze z operatorem I, a dopiero potem z operatorem LUB.

Przykład błędnego zbudowania zapytania (poszczególne części składowe zapytania, łączone zgodnie z priorytetem operatorów, pokazane zostały w ramkach; czerwona ramka pokazuje miejsce, w którym popełniono błąd):

Forma prawna organizacji = Stowarzyszenie i Liczba członków/członkiń > 30 lub Posiada oddziały/koła = TAK
intencją było wyszukanie stowarzyszeń posiadających powyżej 30 członków lub posiadających oddziały/koła/placówki, jednak tak zbudowane zapytanie wyszuka stowarzyszenia posiadające powyżej 30 członków lub wszystkie podmioty (bez względu na formę prawną - a więc nie tylko stowarzyszenia) posiadające oddziały/koła/placówki

Przykład prawidłowego zbudowania zapytania (poszczególne części składowe zapytania, łączone zgodnie z priorytetem operatorów, pokazane zostały w ramkach):

Forma prawna organizacji = Stowarzyszenie i Liczba członków/członkiń > 30 lub Forma prawna organizacji = Stowarzyszenie i Posiada oddziały/koła = TAK
wyszukane zostaną stowarzyszenia z liczbą członków/członkiń powyżej 30 osób lub stowarzyszenia posiadające oddziały/koła/placówki (o ile umieściły w bazie takie informacje)